Yellow Balloon
lambda print
30 x 45 in
2012

 

       

 

 

copyright Stephen Nyktas 2016